Potr.výrobky (RASFF) - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Potr.výrobky (RASFF)

Nebezp.výrobky


Informácie o výskyte nevyhovujúcich potravinárskych výrobkov


  Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá RASFF.
Keďže sa predmetné výrobky môžu nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Pravidelne aktualizovaný zoznam nebezpečných potravinárskych výrobkov nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:informacie-pre-spotrebiteov&catid=95:informacie-pre-spotrebiteov&Itemid=102
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky