rok 2011 - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

rok 2011

Dokumenty > Zmluvy a dodatky

  Zmluvy a dodatky rok 2011   

  Všetky dokumenty sú vo formáte pdf
Program na prehliadanie pdf si stiahnete tu   

Por. èíslo

Èíslo zmluvy

Dodávate¾

IÈO dodávate¾a

Názov
zmluvy / dodatku

Dátum uzavretia

Dátum úèinnosti

Dátum platnosti

Suma v
€uro

súbor
PDF

001

35711140

Slovanet, a.s. Bratislava

35765143

Zmluva o internet. pripojení

24.6.2011

01.07.2011

24.06.2011

96/mes.

002

8/2011

Jozef Miha¾

45291861

Zmluva o vykonávaní èin.tech

30.06.2011

01.07.2011

30.06.2011

55/mes.

003

11/2011

Pavol Timkoviè - SKTech

41389824

Zmluva o dielo

16.08.2011

16.08.2012

300/jednor.
25/mes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky