VZ - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

VZ

Oddelenia > EPIaPZaVkZ > Výchova k zdraviu

Výchova k zdraviu


Uskutočňuje výskumné a prieskumné úlohy, realizuje programy a projekty na podporu zdravia, zúčastňuje sa na príprave celospoločenských a regionálnych projektov podpory, ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov, zúčastňuje sa na riešení Národného programu podpory zdravia, na riešení Programov  a projektov Úradu verejného zdravotníctva v SR, uskutočňuje prednášky, besedy a rôzne aktivity zamerané na podporu zdravia, organizuje zdravotno-výchovné akcie pre verejnosť, spolupracuje s organizáciami ako sú Slovenský Červený kríž, kluby dôchodcov, Únia žien, Centrá voľného času, atď.

Informácia

Mgr. Lenka Lesňáková
vedúca oddelenia - odborný radca

Mgr. Zlatica Kožinová

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky