Platná legislatíva - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Platná legislatíva


Všeobecne záväzné právne predpisy platné pre úsek verejného zdravotníctva


RÚVZ so sídlom v Humennom pri plnení úloh na úseku ochrany, podpore a rozvoji verejného zdravia uplatňuje tieto právne predpisy :

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky