Petície 2018 - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Petície 2018

Dokumenty > Petície


Petície v roku 2018


Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je RÚVZ so sídlom v Humennom povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle.


èíslo petície

Petície v roku 2018

 
 

nedoruèená žiadna petícia

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky