Petície 2015 - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Petície 2015

Dokumenty > Petície


Petície v roku 2015


Podľa § 5 ods. 7, § 9b ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve  v znení neskorších predpisov je RÚVZ so sídlom v Humennom povinný zverejniť výsledok vybavenia petície doručenej od 1.9.2015 na svojom webovom sídle.


èíslo petície

Petície v roku 2015

 
 

Od 1.9.2015 do 31.12.2015 - nedoruèená žiadna petícia

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky