PCOAPZ - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

PCOAPZ

Oddelenia > EPIaPZaVkZ > Výchova k zdraviu

Poradenské centrum ochrany a 
podpory zdravia
(PCOAPZ)Do oddelenia výchovy k zdraviu je organizačne začlenený referát - Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia, ktorý najmä:
poskytuje spektrum vyšetrení na prístroji Reflotron, ktoré orientačne určia hladinu individuálneho rizika klienta,
zameriava sa na poradenské aktivity a poradenské služby s cieľom pozitívnej zmeny  spôsobu života s využitím vedecky overených poznatkov a metód v oblasti medicíny i verejného zdravotníctva,
v prípade potreby v zmysle štandardných diagnostických postupov odporúča klientovi návštevu ošetrujúceho lekára a ďalšie potrebné vyšetrenia,

Informácia

Milena Lobová

zameriava sa na usmerňovanie potrebných zmien životného štýlu obyvateľstva, v rámci všeobecného poradenstva aktívne vyhľadáva a stanovuje rizikové faktory srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických ochorení, v rámci špecializovaného poradenstva sa zameriava na prevenciu najzávažnejších civilizačných ochorení ovplyvňovaním rizikových faktorov životného štýlu, najmä fajčenia, nedostatočnej pohybovej aktivity, nesprávnej výživy, obezity a stresu.

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia


  Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom Vám ponúka možnosť bezplatného vyšetrenia. Súčasťou Poradenského centra ochrany a podpory zdravia sú tieto poradne: Základná poradňa, Poradňa zdravej výživy, Poradňa na odvykanie od fajčenia.

  
Základná poradňa ponúka nasledovné vyšetrenia:
- biochemické (celkový cholesterol, tuky, glukóza, HDL („dobrý“) cholesterol zo vzorky krvi odobratej z prsta),
- antropometrické merania (hmotnosť, výška, obvod pása a bokov),
- somatické (meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie, stanovenie množstva telesného tuku). Výsledky sú známe do 20 minút. Na odber krvi je potrebné prísť nalačno, večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkostí a mastných jedál. V deň vyšetrenie je dôležité vypiť nesladené tekutiny.

 
Poradňa zdravej výživy je nadstavbovou poradňou základnej poradne zdravia. Diagnostická časť v poradni zdravej výživy je založená na vyšetreniach vykonaných v základnej poradni. Stravovacie zvyklosti klienta sa hodnotia individuálnym poradenstvom.

  
Poradňa na odvykanie od fajčenia je ďalšou nadstavbovou poradňou. Stupeň závislosti na nikotíne sa určuje Fagerströmovým dotazníkom. V ďalšej časti sa klientovi poskytnú informácie o všetkých dostupných možnostiach odvykania od fajčenia a odporučí sa najvhodnejšia forma odvykania.

  V prípade Vášho záujmu o vyšetrenie je potrebné dohodnúť si termín vopred (osobne alebo telefonicky na t.č. 057/775 50 45 v dopoludňajších hodinách, 057/775 26 07 v popoludňajších hodinách).
  V prípade väčšieho počtu záujemcov sa dané vyšetrenia môžu realizovať aj vo Vašej organizácii.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky