Letné kúpaliská - IS - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Letné kúpaliská - IS

Oddelenia > Info HŽP


Informácia - Letné kúpaliská:  aktuálny stav r. 2023P.č

Názov
kúpaliska

Dátum povolenia prevádzky

Prevádzkované
ÁNO /
NIE

Dôvod neprevádzkovania
ukončenie/prerušenie prevádzky

1.

LK Humenné

23.6.2023

NIE

31.08.2023

2.

LK Zemplínske Hámre

30.6.2023

NIE

31.08.2023

3.

Biokúpalisko Sninské rybníky

29.6.2023

NIE

zákaz kúpania od: 07.07.2023
(voda nespĺňa požiadavky kvality vody v biokúpalisku)

4.

Biokúpalisko Lackovce

7.7.2023

NIE

29.8.2023
Informačný systém ÚVZSR o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie:

ÚVZ SR je administrátor programu informačný systém pre vody na kúpanie, ktorý je dostupný pre verejnosť na stránke ÚVZ SR  www.uvzsr.sk (informácie, kúpaliská - voda na kúpanie, informačný systém pre vody na kúpanie, vyhľadanie kúpaliská)
nachádzajú sa tú aktuálne informácie o prírodných a umelých kúpaliskách v SR.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky