Kozmetika (RAPEX) - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kozmetika (RAPEX)

Nebezp.výrobky


Informácie o výskyte nevyhovujúcich kozmetických výrobkov


  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov.
Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke ÚVZSR:  

(http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=73&Itemid=80)Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky